Sistem de imagistica pasiva cu unde milimetrice pentru scanarea rapida a persoanelor cu aplicații in domeniul securitati-acronim BODYSCAN

Category: 
National funded projects
Period: 
March, 2018 to August, 2020

 

Numar contract: C77.1D
Manager de proiect : Mihai IOVEA;
e-mail: office@accent.ro
Sursa de finantare : 1.452.000,00 RON
Alta sursa de finantare (co-finantare): 154.994.25 RON

Contract este anexă la Contractul de finanțare nr. 77 / 08.09.2016, aferent cererii de finanțare „Parteneriat în exploatarea Tehnologiilor Generice Esenţiale (TGE), utilizând o PLATformă de interacţiune cu întreprinderile competitive (TGE-PLAT)”, nr. P_40_283, cod SMIS2014+ 105623. In cadrul proiectului ne propunem sa realizam un sistem de scanare rapida a corpului persoanelor/pasagerilor pentru detectarea obiectelor ascunse, prin realizarea unui Echipament de Imagistica cu Unde Milimetrice - EIM ce va permite realizarea unor imagini rapide in infraroșu (aprox. 1000 GHz) ale corpului acestora in vederea detectării unor obiecte/materiale potențial periculoase sau interzise ascunse sub haine. Domeniul de aplicatie este in Securitate, in special in punctele de control din aeroporturi, porturi maritime, din punctele de frontiere sau din cadrul unor evenimente cu risc ridicat. Descrierea propunerii proiect : Ansamblul EIM, va consta in doua scanere cu unde milimetrice independente, ce vor scana simultan atât fata cat si spatele persoanei si vor transmite imaginile colectate unui sistem computerizat ce va realiza prelucrarea imaginelor si detecția automata a unor obiecte ascunse. Atât scanarea cât si corelarea datelor vor fi asigurate de un hardware dedicat iar controlul întregului proces, inclusiv prelucrarea si vizualizarea datelor, sunt asigurate de un software special realizat ce va rula pe un PC dedicat.Contract C77.1D/08.03.2018 subsidiar la Contract nr. 77/08.09.2016, Cod SMIS2014+ 105623 | Proiect co-finanțat din Fondul European de dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 (POC), Axa prioritara 1 – Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice și dezvoltării afacerilor, Acţiunea 1.2.3 Tip proiect Parteneriate pentru transfer de cunoștințe https://www.imt.ro/TGE-PLAT/index.php
Valoarea totală a proiectului este de 1.452.000,00 lei,Valoarea asistenţei financiare nerambursabile este de 1.297.005,75 lei este finanţată din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020, Valoarea co-finantarii eligible a intreprinderii este de 154.994,25 lei
Partners list: 
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie – IMT Bucureşti (Romania)