Program: New advanced technologies for surfaces deposition by using high-power lasers for increasing the materials reliability and performances - PRELAM

Category: 
National funded projects
Period: 
July, 2019 to July, 2022
Coordinator: 
ACCENT PRO 2000 S.R.L. (Dr. Mihai IOVEA)

Our project goal: Laser-based cladding process monitoring by real-time X-ray imaging system.

Category: National funded projects: Competitiveness Operational Program 2014-2020, Priority Axis 1 - Research, technological development and innovation in support of economic competitiveness and business development, Action 1.2.3: Knowledge Transfer Partnerships.

Program manager:Prof. Dr. Ion N. Mihailescu
Project Coordinator: ACCENT PRO 2000 S.R.L.
Contract number: 3/26.07.2019
Project Manager: Dr.Ing.fiz. Mihai IOVEA;
e-mail: office@accent.ro

Valoarea totală a contractului este de 1.210.166 lei. Valoarea totală eligibilă a contractului este 1.190.041 lei, din care 1.022.491 lei reprezintă valoarea totală eligibilă nerambursabilă și167.550 lei reprezintă valoarea cofinanțării eligibile a întreprinderii.
Contractul est eanexă la Contractul de finanțare nr. 135/23.09.2016, afferent cererii de finanțare „Noitehnologii avansate de acoperire a suprafețelor folosind fascicul laser de mare putere în vederea creșterii fiabilității și a performanțelo rmaterialelor - PRELAM”, nr. P_40_412, cod MySMIS: 106093. Proiectul este cofinanțat din FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALĂ prin PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020, Axa Prioritară 1 – Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice şi dezvoltării afacerilor, Acțiunea 1.2.3, Tip proiect – Parteneriate pentru transfer de cunoştinţe.
Domeniul de încadrare al proiectuluieste „4. ECO-NANO-TEHNOLOGII ȘI MATERIALE AVANSATE", cu focalizare pe subdomeniul „4.4. Materiale. 4.4.1 Substituția materialelor critice și creșterea duratei de funcționare a materialelor prin acoperiri funcționale ” http://prelam.inflpr.ro/index.html